In projecten vind ik het krachtig om mensen met aanvullende expertise bij elkaar te brengenHieronder volgt een overzicht van partners waarmee ik ervaring heb en graag samenwerk:


alt

KWA bedrijfsadviseurs; een Amersfoorts ingenieursburo gespecialiseerd in allerlei duurzaamheidsthema's zoals energie, water, afval, bodem. Voor de FNLI pilot ontwikkelden wij de Planetscan, waarmee een bedrijf snel en pragmatisch inzicht krijgt in de voor dat bedrijf belangrijkste duurzaamheidsthema's en de kansen voor besparingen


alt

TAO; Met Peter van Luttervelt werk ik samen op het gebied van verankering van duurzaamheid in het gedrag binnen organisaties. We doen dit via de methode van het Global Action Plan. We starten met een klimaatvoetprint van de organisatie en een medewerkersbetrokkenheidsenquete. Daarna wordt via gedragscampagnes duurzaamheid verankerd in de organisatie.


alt

PWAdvies: Peter Wiers verzorgt de klimaatvoetprint van de organisatie.


Madelon Stoele: met Madelon Stoele schrijf ik publicaties en teksten; zoals de publicatie in Spiegelbeeld en de e-magazine voor de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie.


alt

The Terrace: Met The Terrace werkte ik samen in de FNLI innovatiepilot. In de door ons gegeven workshops werd vooral aandacht besteed aan verduurzaming in de keten; via duurzame inkoop en het samenstellen van een duurzaam productassortiment.


alt

The Sustainability Company; met Judy van der Lijke werkte ik gedurende 2011 aan MVO Doejezo; een digitaal platform wat MKB bedrijven helpt te verduurzamen via de methode van The Natural Step.


alt

Learn2Improveyourplanet: met Hans Kroder werkte ik samen in een ISO26000 implementatie traject bij Alliander.


alt

MA-RE, Coaching en Consulting for Change: met Marina Wielders werk ik samen in veranderingsprocessen in organisaties.


Partner van MVO

Sandalfon Sustainability is partner van MVO Nederland.


alt

Ik ben lid van de toetsingscommissie van de Stichting Amersfoort Onderneemt Duurzaam.