Linked In

Twitter

Sandalfon Sustainability is de naam van mijn bedrijf dat ik, Ilonka de Beer, in 2010 heb opgericht om bedrijven te helpen op de route naar verduurzaming. Mijn drijfveer is het motiveren en stimuleren van leiders en werknemers van bedrijven voor het pad van duurzame ontwikkeling. Het bewandelen van dit pad op weg naar de 'optimale identiteit' is voor ieder bedrijf een uniek proces dat vraagt om maatwerk, waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. Mijn passie is om u te inspireren en te tonen dat verduurzaming ook voor uw bedrijf loont!

Relevante 'duurzame' kennis ;-)

alt

Ik combineer een lange ervaring in de chemische industrie met  energetische voelsprieten en enkele jaren ervaring in consultancy om duurzame ontwikkeling op een hoger niveau te brengen

De afgelopen jaren heb ik een veelheid aan met name 'maak' bedrijven bijgestaan met bewustwordings- en gedragsveranderingstrajecten, waarbij zowel de zachte als de hard kant van de duurzaamheid zijn meegenomen.

Tot 2010 heb ik bij AkzoNobel gedurende bijna 20 jaar verschillende strategisch advies- en vooral business-to-business commerciële functies vervuld, met nationale en internationale verantwoordelijkheid. Vanuit mijn commerciële rol was ik intensief in contact met andere ondernemingen en werkte ik aan de optimalisatie van processen, produktstromen en samenwerking in de keten.

Ik ben bedrijfskundig ingenieur (ir) en heb opleidingen gevolgd bij de volgende kennisinstituten:

Radboud Universiteit Nijmegen

Nyenrode Business Universiteitalt

Universiteit Twente

Itip

Mens & Intuïtie

 

Aan de Radboud Universiteit heb ik de Post-doctorale leergang “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” gevolgd en aan de Universtiteit Nyenrode de MBA Module "Duurzaamheid en Innovatie". Verder ben ik gecertificeerd op level 1 & 2 van de "Sustainability for Leaders" opleiding van The Natural Step.

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling heb ik de vierjarige opleiding bij Mens en Intuïtie in Amersfoort gevolgdalsmede de driejarige opleiding bij het Itip, plus het energetisch jaar.

Mijn achtergrond is Technische Bedrijfskunde (combinatie van chemische technologie en bedrijfskundeaan de Universiteit Twente

Wat ik belangrijk vind..

Mijn kernwaarden zijn verbinding, verantwoordelijkheidpassie en vernieuwingMijn inspiratie is de verbinding met de volgende generatieNaast ondernemer ben ik ook moeder van twee jonge zoons, die fatsoenlijk rentmeesterschap een extra dimensie geven; de planeet zo goed mogelijk achterlaten voor de generaties na ons.

Sandalfon

Sandalfon Sustainability is genoemd naar de aartsengel Sandalfon, die verantwoordelijk is voor de bescherming van de aarde en wiens energie aanwezig is in al het leven.